Šta je to mentoplastika?

Mentoplastika ili augmentacija brade je hirurška metoda iz domena plastične hirurgije pomoću koje se koriguje izgled brade upotrebom hirurških implanata sa ciljem ulepšavanja lica, tj. stvaranje prikladnosti među facijalnim karakteristikama pojedinca. Mentoplastika, često zvana i genioplastika je hirurški zahvat kojim se smanjuje

Read More Šta je to mentoplastika?