Vrste mastektomije

Sa sigurnošću može da se kaže da postoji nekoliko desetina pristupa mastektomiji i svaki od njih je uslovljen faktorima, kao što je veličina kancera, njegova lokacija i njegovo ponašanje (razvoj), kao i to da li pacijentkinja želi mastektomiju ili lumpektomiju.

Read More Vrste mastektomije