Ultrazvučna liposukcija

ultrazvucna-liposukcija

Ultrazvučna liposukcija ili, često zvana ultrasonična lipoplastika (orig. engl. jezik) ali i liposkulptura, lipektomija itd. se vrši na više načina. Tumescentna liposukcija zajedno sa ultrazvučnom liposukcijom drži prva dva mesta od svih ostalih tehnika liposuktivnog zahvata. Procedura ultrazvučne liposukcije Ultrazvučna liposukcija

Read More Ultrazvučna liposukcija